ÖNEMLİ GERÇEKLER

Dünya üzerinde her insanın kendine benimsediği bir yol, bir yaşam tarzı vardır. Ancak bu yollardan kimi yanlış yollardır ve insanları maddi ve manevi yönden çıkmaza sokar. İnsanların önündeki sayısız alternatif içinde doğru yolu bulabilmesi için ise düşünmesi ve gerçekleri araştırması gerekir.

Bu sitede hayatın çok farklı yönleriyle ilgili ve aynı zamanda çok önemli bazı gerçekleri okuyacaksınız.

İçinde yaşadığımız evrenin varoluşu, çevremizdeki canlıların sahip olduğu mucizevi özellikler, kendi bedenimizde her an durmadan işleyen olağanüstü sistemlerle ilgili bilgiler sizi herşeyin Allah tarafından yaratıldığı gerçeğine ulaştıracak.


Herşeyin tesadüfen oluştuğunu iddia eden evrim teorisinin bilimsel yönden geçersizliği ile ilgili verilen açıklayıcı ve doyurucu bilgiler, evrenin ve hayatın oluşumunda asla tesadüfe yer olmadığı gerçeğini size hatırlatacak.

Tüm bunların yanısıra, geçtiğimiz 20. yüzyılda tüm dünyada yaşanan kaos ve kargaşanın sebeplerinin incelendiği bölümlerde, Darwinizm’in, insanlığın yaşadığı tüm bu belaların ve acıların kaynağı olduğu gerçeği şaşırtıcı bir biçimde karşınıza çıkacak.

Komünist mirasa sahip Rus hükümetinin, Çeçenistan'daki Müslümanlara yaptığı eziyetler, Mao'nun izinden gitmekte kararlı olan Çin hükümetinin bebek katliamları, Avrupa ülkelerinde Darwinist eğitim alan gençlerin okullarından birer suç makinesi olarak çıkmaları, dünya toplumlarını kaosa sürükleyen olaylar...

Bu sitenin amaçlarından biri, gazetelerde gördüğünüz ya da haberlerde izlediğiniz bu gibi toplumsal olayların temel nedenini açığa çıkarmak ve bunlara çözüm getirmektir. Sitede verilen örneklerle tüm dünyada yaşanan Darwinizm kaynaklı komünist-faşist zulüm delillendirilmektedir.

Sitenin hazırlanmasındaki amaçlardan bir diğeri de, şimdiye kadar insanlığın maruz kaldığı zulmün kökeninin Darwinizm'in öğretileri olduğunu bir kere daha ortaya koymaktır. Faşizmin ve komünizmin Darwinizm'le olan bağlantısı, ırkçılığın Darwinizm kökenli olduğu, komünist yönetimlerin politikalarının Darwinizm'in iddiaları doğrultusunda belirleniyor olması gibi gerçekler tarihi ve sosyal olaylar ışığında incelenmektedir.

Darwinizm'in bilimsel yönden hiçbir geçerliliğinin olmadığı son dönemdeki gelişmeler ışığında delillendirilmekte, ayrıca bu köhne teorinin neden ayakta tutulmaya çalışıldığı gerçeği de gözler önüne serilmektedir. Canlılardaki iman delillerinin yer aldığı bölümde verilen çarpıcı örnekler ise yaratılış gerçeğini ortaya koymakta, evrendeki herşeyi yaratanın üstün güç sahibi Rabbimiz olduğunu bize hatırlatmaktadır.


Yaşanan tüm sıkıntıların, acıların, belaların, kaosun, kavgaların, savaşların, düşmanlıkların, zulmün yaşanmak zorunda olmadığını anlatan bölümde, tüm olumsuzlukların bir anda iyiliklere ve güzelliklere çevrilmesinin tek çözümünün Kuran ahlakının yaşanması olduğu gerçeğine şahit olacaksınız.

Son bölümde detayları verilen "büyük gerçek" ise, söz konusu ideolojileri besleyen diğer bir kaynak olan materyalizmin iddialarını temelden çürütmekte ve dünyanın maddeci felsefelerinin iddia ettiğinden tamamen farklı bir yer olduğunu ortaya koymaktadır.


Sitedeki yazıları okuduktan sonra materyalizmin ve Darwinizm'in savunulmasının ne kadar büyük bir tehlike olduğunu anlayacak, zulme karşı duyarlı olmamanın insanlık açısından önemini fark edeceksiniz.